The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17414
Title: Дослідження процесу переміщення молокоповітряної суміші в доїльному апараті
Authors: Квасневський Олег Анатолійович
Keywords: доїльний апарат, технологічний процес, машинне доїння, молоко, суміш
Date of publication: 2018-10-25 15:32:23
Last changes: 2018-10-25 15:32:23
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 208 «Агроінженерія» - Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти та науки України, Вінниця, 2018.
Магістерська робота включає в себе пояснювальну записку, котра складається із 85 сторінок друкованого тексту, 6 таблиць, 37 рисунків та
9 аркушів графічної частини формату А1.
Метою даної кваліфікаційної магістерської роботи є підвищення ефективності експлуатації доїльних апаратів шляхом стабілізації вакуумного режиму в залежності від гідродинамічних процесів руху молочно-повітряної суміші.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17414.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17414.pdf Size : 468725 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska