The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15679
Title: Теоретичні основи автоматики. Методичні вк азівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни « Теоретичні основи автоматики » Частина І для студентів с пеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» д енної, зао
Authors: Стаднік М.І., Зінєв М.В.
Keywords: Теоретичні основи автоматики, датчики, дослідження, давачі, сенсори, Arduino UNO, скетч, програма, сигнал.
Date of publication: 2018-03-28 12:23:26
Last changes: 2018-03-28 12:23:26
Year of publication: 2018
Summary: Методичні вказівки містить теми, ґрунтовні теоретичні відомості і практичні приклади використання пристроїв систем автоматики, завдання для виконання лабораторних робіт та самостійного вивчення навальної дисципліни «Теоретичні основи автоматики»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15679.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15679.pdf Size : 6905434 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska