The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20567
Title: Врахування деяких мотиваційних аспектів діяльності суб’єктів господарювання АПК у моделюванні та прийнятті рішень
Authors: Бурдейна Л. І.
Keywords: моделювання, організація рекламної кампанії, системи масового обслуговування, модель поведінки споживача
Date of publication: 2019-06-05 12:13:59
Last changes: 2019-06-05 12:13:59
Year of publication: 2018
Summary: У статті розглянуто деякі моделі планування господарської діяльності
підприємства, що будуть мати ефективний вплив на роботу як суб’єкта
господарювання в цілому, так і окремих його структурних підрозділів. Процес
створення таких моделей передбачає розв’язання комплексу стандартних
аналітичних завдань за певними аспектами економічної діяльності: характером
використання виробничих ресурсів, собівартістю товарної продукції, а також
фінансовим станом підприємства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20567.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2018. - № 9. - С. 119-128.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20567.pdf Size : 787150 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska