The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21014
Title: Аналіз підходів до оцінювання рівня бідності сільських територій в Україні
Authors: Костюченко Д. Л.
Keywords: бідність, сільські території, ЄС
Date of publication: 2019-09-05 14:51:22
Last changes: 2019-09-05 14:51:22
Year of publication: 2018
Summary: Для України забезпечення зайнятості населення можливо за рахунок формування збалансованого ринку праці із наявністю фахівців відповідної кваліфікації. Підготовка фахівців відповідних спеціальностей і кваліфікаційних рівнів є одним із важливих завдань для держави. Вирішення даного завдання вимагає аналізу проблем бідності та визначення категорій населення, які знаходяться під загрозою бідності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21014.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: ІІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. "Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці", (Вінниця, 27.02.2018 р.). - Вінниця : ВНАУ, 2018. - 6 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21014.pdf Size : 200499 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska