The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15575
Title: Аналіз технологічних систем. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та за очної форми навчання для підготовки фахівців факультету механізації галузі знань галузі знань 13 « механічна інженерія Магістр
Authors: Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Кравець С.М., Єленич А.П., Бурлака С.А.
Keywords: Аналіз, система
Date of publication: 2018-02-20 11:52:50
Last changes: 2018-02-20 11:52:50
Year of publication: 2018
Summary: Методичні рекомендації містять завдання для самостійної роботи студентів, плани семінарських занять, основні терміни і поняття, тестові завдання, задачі і питання для самоконтролю знань, літературу до вивчення кожної теми дисципліни «Аналіз технологічних систем».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15575.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: для магістрів денної та заочної форми навчання
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15575.pdf Size : 342286 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska