The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17807
Title: Автономна система електропостачання з високошвидкісним регулятором стабілізації обертів асинхронного генератора для рибницьких господарств
Authors: Мельник Ігор Олександрович
Keywords: автономне електропостачання, вітрова енергетика, стабілізація обертів, маховик, акумуляторна батарея.
Date of publication: 2018-11-13 11:44:33
Last changes: 2018-11-13 11:44:33
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків,
списку використаної літератури. Повний обсяг роботи 94 сторінок, у тому
числі 84 сторінок основного тексту, 50 рисунки та 4 таблиці.
Спільне використання вітроенергетичних установок і бензо- дизельних
генераторів, як джерел гарантованої потужності, дозволяє зменшити вартість
вироблюваної електроенергії, скоротити витрату паливно-мастильних
матеріалів і поліпшити екологію. Однак швидкість вітру є непостійною
величиною і носить імпульсний характер, у зв`язку з чим необхідне
застосування систем стабілізації вихідних параметрів генератора при зміні
швидкості вітру і потужності навантаження споживачів.
Перший розділ даної роботи присвячений огляду та аналізу існуючих
конструкцій електрообладнання для технологічного процесу вирощування
риби в замкнутих системах водопостачання, систем автономного
електропостачання споживачів малої потужності та систем стабілізації
вихідних параметрів автономних схем електропостачання, що
використовують енергію вітру.
В ході теоретичних досліджень роботи автономної системи
електропостачання було запропоновано структурну схему системи
автономного електропостачання та обґрунтовано конструктивні та
технологічні параметри маховика для високошвидкісного регулятора
стабілізації обертів асинхронного генератора вітроенергетичної установки.
Результатом експериментальних досліджень роботи системи
автономного електропостачання при провалах вітрового навантаження стали
залежності часу забезпечення енергією споживачів від їх потужності і маси
маховика.
При обґрунтуванні техніко-економічних переваг використання
запропонованої системи було встановлено, що показало витрати на
встановлення САЕ в 2,7 разів менші ніж для ЛЕП.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17807.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17807.pdf Size : 2695581 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska