The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15677
Title: Управлінські рішення. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань - 07 «Управління і адміністрування» спеціальності - 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання
Authors: Красняк О.П., Довгань Ю.В.
Keywords:
Date of publication: 2018-03-28 12:10:19
Last changes: 2018-03-28 12:10:19
Year of publication: 2018
Summary: Методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Управлінські рішення». Викладений матеріал методичних рекомендацій містить опис та структуру навчальної дисципліни. Плани практичних занять та їх виконання складено в тематичній відповідності згідно з програмою курсу «Управлінські рішення». Наведено тестові завдання, контрольні питання, список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15677.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15677.pdf Size : 1516714 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska