The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18671
Title: Конспект лекцій з дисципліни “Геодезія та землевпорядкування” для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 – "Агрон
Authors: Цицюра Я.Г.
Keywords: Геодезія, землевпорядкування, проекти
Date of publication: 2018-11-28 16:37:22
Last changes: 2018-11-28 16:37:22
Year of publication: 2018
Summary: Курс лекцій охоплює питання вивчення способів виконання геодезичних робіт (польові зйомки), їх графічного оформлення (виготовлення картосхем, планів і профілів), будови геодезичних інструментів та їх практичного використання, а також вивчення задач щодо організації території, землекористування тощо.
Мета курсу – дати студенту – майбутньому фахівцю – теоретичну підготовку з основ геодезії та землевпорядкування, яка є необхідною для того, щоб виконувати польові роботи, працювати з геодезичними матеріалами, здійснювати геодезичні розрахунки, розуміти і сприймати геодезичну інформацію, аналізувати земельно-кадастрові та землевпорядні дані.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18671.pdf
Publication type: Конспекти лекцій
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18671.pdf Size : 4057829 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska