The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17906
Title: Обгрунтування параметрів барабанної геліосушарки»
Authors: Побережна Юлія Олександрівна
Keywords: сушіння, зерно, геліоколектор, барабанна сушарка, тепломасообмін, відновлювальні джерела енергії
Date of publication: 2018-11-15 15:56:16
Last changes: 2018-11-15 15:56:16
Year of publication: 2018
Summary: Робота виконана в 2018 році на кафедрі експлуатації машинно
тракторного парку і технічного сервісу, факультету механізації сільського
господарства, Вінницького національного аграрного університету.
Робота містить 78 сторінок основного тексту Основний текст включає
вступ, три розділи і загальні висновки. Список використаної літератури містить
81 найменувань, у тому числі 5 на іноземній мові.
У роботі на основі аналізу сучасного стану технологій і технологічних
особливостей якісної сушіння зерна обгрунтована перспективність використання
геліоустановок.
За критерієм мінімуму прямих експлуатаційних витрат визначені
оптимальні конструктивно-технологічні параметри барабанної геліосушарки
зерна, встановлений вплив параметрів довкілля на їх зміну.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17906.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17906.pdf Size : 1828979 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska