The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21027
Title: Забезпечення ефективності роботи двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах біопалива шляхом розробки змішувача з електронним керуванням чутливим до навантажувально-швидкісних режимів (проміжний 1 етап)
Authors: Калетнік Г. М., Мазур В. А., Гунько І. В., Браніцький Ю. Ю., Галущак О. О., Бурлака С. А.
Keywords: змішувач, біопаливо, дизель
Date of publication: 2019-09-09 10:27:08
Last changes: 2019-09-09 10:27:08
Year of publication: 2018
Summary: Проведено аналіз альтернативних видів палива. Визначено, що біодизельне паливо є одним з найбільш перспективніших, екологічно чистим видом палива, що виготовляється з відновлювальної сировини. Тому використання біодизельного палива в дизелях дозволяє покращити його екологічні показники. Встановлено, що температура спалаху у біодизельного палива вища ніж у дизельного, тому його зберігання є більш безпечнішим ніж дизельного, але при тривалому зберіганні біодизельного палива можливе його окислення та розкладання. В результаті проведеного аналізу встановлено, що в біодизельного палива змащувальні властивості кращі ніж у дизельного палива. Відмінності фізико-хімічних властивостей біодизельного палива порівняно з дизельним спричиняють зміну характеру протікання робочих процесів дизеля і призводять до зменшення періоду затримки самозаймання, збільшення тривалості впорскування, випаровування та горіння палива, що, в свою чергу, погіршує дисперсність розпилювання палива. Оскільки біодизельне паливо має меншу енергетичну цінність ніж дизельне, то для забезпечення необхідних технічних показників двигуна при використанні біодизельного палива було обґрунтовано необхідність збільшувати циклову подачу палива. При цьому для згоряння біодизельного палива необхідна менша кількість повітря, ніж для згоряння дизельного. Для компенсування негативного впливу особливостей фізико-хімічних властивостей біодизельного палива на протікання робочих процесів дизеля та максимального використання його переваг запропоновано використовувати біодизельне палива в суміші з дизельним. Встановлено, що використання біодизельного палива перспективне на вже раніше розроблених зразках двигунів з внесенням незначних змін у систему живлення. Використання біодизельного палива дозволяє зменшити витрати на паливо та покращити екологічні показники сільськогосподарської техніки та транспортних засобів. Розроблено математичну модель «Двигун з динамічним регулюванням відсоткового складу суміші дизельного та біодизельного палив» За допомого розробленої математичної моделі виконуються такі розрахунково-теоретичні дослідження: а) визначення раціонального відсоткового складу суміші ДП та БП за відповідних режимів роботи сільськогосподарської техніки; б) визначення економічних і екологічних показників сільськогосподарської техніки при роботі на сумішах палив різного відсоткового складу; в) оцінка впливу зміни параметрів навколишнього середовища на показники сільськогосподарської техніки; г) вплив на зовнішні і часткові швидкісні характеристики дизеля використання суміші палив з різним відсотковим складом. Проведено математичне моделювання процесів впорскування і розпилювання палива в дизелях використовуючи методики Ф.Засса, Астахова І.В., Лишевского А.С., Трусова В.І. та Рябікіна Л.М. За результатами моделювання проведено дослідження шляхів покрашення якості розпилювання біодизельного палива. Було встановлено, що зменшення діаметру і числа соплових отворів приводять до покращення розпилювання палива. З проведеного дослідження видно, що тиск впорскування має значний вплив на якість розпилювання палива при переводі дизельного двигуна на роботу на біодизельному паливі. Зі збільшенням тиску впорскування, до певної величини, якість розпилювання покращується, далі динаміка поліпшення якості розпилювання не значна. Виконано планування проведення експериментальних дослідження при роботі дизеля на ДП, БП та їх сумішах, а саме: навантажувальних характеристик дизеля; залежності значення зміни кута випередження впорскування від відсоткового складу суміші палив та частоти обертання колінчастого валу дизеля; залежності концентрації сажі від частоти обертання колінчастого валу дизеля.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21027.pdf
Publication type: Наукові звіти
Publication: Анотований звіт про наук.-дослід. роботу. - Вінниця : ВНАУ, 2018. - 114 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21027.pdf Size : 2479980 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska