The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15853
Title: Дослідження енергозберігаючих технічних засобів для забезпечення нормативних параметрів мікроклімату в тваринницьких приміщеннях
Authors: Овчарчук Дмитро Петрович
Keywords: мікроклімат, параметри, енергозберігаючі технічні засоби, тваринницьке приміщення, заходи
Date of publication: 2018-05-08 15:18:55
Last changes: 2018-05-08 15:18:55
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 208 «Агроінженерія». - Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Вінниця, 2018.
Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, що містить 105 аркушів друкованого тексту та 9 аркушів ілюстративної частини.
Метою роботи є дослідження температурно-вологісного режиму тваринницьких приміщень і розробка енергозберігаючих заходів для забезпечення мікроклімату.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15853.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Стаднік Микола Іванович
File : 15853.pdf Size : 812979 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska