The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18956
Title: Спосіб вирощування ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України (Пат. на корисну модель № 124668)
Authors: Мазур В. А., Мацера О. О.
Keywords: ріпк озимий, спосіб вирощування
Date of publication: 2018-12-22 12:50:35
Last changes: 2018-12-22 12:50:35
Year of publication: 2018
Summary: Спосіб вирощування ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України, що включає основний та передпосівний обробіток ґрунту після попередника озимої пшениці, внесення добрив на запланований урожай, сівбу, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що ріпак озимий висівають у другій декаді серпня-першій декаді вересня (21 серпня та 05 вересня), використовуючи середньопізній гібрид Ексель, основне удобрення здійснюють під час оранки у дозі Р30K150 кг/га д. р., використовуючи суперфосфат подвійний і сульфат калію, припосівне, у дозі NPK90 кг/га д. р., використовуючи нітроамофоску, - одночасно із посівом культури, підживлення у три строки, використовуючи аміачну селітру: вперше у дозі N60 кг/га д. р. - по мерзлоталому ґрунту, вдруге у дозі N60 кг/га д. р. - через два тижні (за інтенсивного росту стебла у висоту); втретє підживлення у дозі N30 кг/га д. р. проводять через два-три тижні, на початку цвітіння, що забезпечує
оптимальний ріст, розвиток рослин, формування біометричних показників для успішної перезимівлі та біологічну врожайність на рівні 5,23 та 5,20 т/га.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18956.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Україні
Publication: Пат. 124668 UA, МПК A01B 79/00. - № u 2017 02788 ; заявл. 24.03.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. - 4 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18956.pdf Size : 962374 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska