The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17447
Title: Дослідження технологічного процесу очищення коренеплодів в процесі збирання
Authors: Решетник Олександр Васильович
Keywords: технологічний процес, конвеєра-очисник, коренеплоди, збирання, продуктивність
Date of publication: 2018-10-29 11:50:40
Last changes: 2018-10-29 11:50:40
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 208 «Агроінженерія» - Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти та науки України, Вінниця, 2018.
Магістерська робота включає в себе пояснювальну записку, що складається із __ сторінка друкованого тексту, 3 таблиці, 75 рисунків та 9 аркушів графічної частини формату А1.
Метою магістерської роботи є обґрунтування раціональних параметрів та підвищення продуктивності кулачкового конвеєра-очисника коренеплодів коренезбиральної машини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17447.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17447.pdf Size : 526309 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska