The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15559
Title: Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємства. робочий зошит для оформлення результатів навчальної практики студентами першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткуван
Authors: О.Ф. Томчук, Я.П. Іщенко, Т.Ф. Плахтій, Н.Д.Глазко, Л.А. Скакун
Keywords: навчальна практика, обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств
Date of publication: 2018-02-20 15:36:22
Last changes: 2018-02-20 15:36:22
Year of publication: 2018
Summary: Робочий зошит призначено для оформлення результатів навчальної практики студентами першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (0305 “Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”) факультету обліку та аудиту денної форми навчання.
Структура робочого зошита сприяє ефективному засвоєнню практичних навиків, за допомогою висвітлення та оформлення ряду завдань, заповнення бухгалтерських документів здійснення відповідних обліково-аналітичних обрахунків та побудові належних висновків, сформованих на базі даних певного підприємства.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15559.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15559.pdf Size : 1546314 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska