The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16598
Title: Мобільний банкінг як перспективний напрям розвитку банківських інформаційних систем
Authors: Бахарєва Я.В.
Keywords: інтернетбанкінг, мобільний банкінг, мобільні додатки, банківська система, банківські послуги.
Date of publication: 2018-06-23 15:33:41
Last changes: 2018-06-23 15:33:41
Year of publication: 2018
Summary: У статті досліджено сучасний стан вітчизняного та світового ринків мобільного банкінгу, окреслено основні тенденції, що склалися на ньому. Надано узагальнюючу характеристику користувачів мобільного банкінгу за різними критеріями. Здійснено огляд сучасних популярних технологій для мобільного банкінгу, які застосовуються в світовій банківській практиці. Визначено основні напрями розвитку вітчизняного ринку мобільних додатків у сфері
банківських послуг. Досліджено світові тенденції розвитку такого виду послуг, що створюють нові можливості для подальшого розвитку мобільного банкінгу в Україні. Здійснено порівняльну характеристику послуг мобільного банкінгу, які надаються провідними вітчизняними банками. Автором зроблено висновки щодо існуючих на сьогодні перешкод для активізації мобільного банкінгу в Україні.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16598.pdf
Publication type: Статті
Publication: Агросвіт. - 2018. - №5. - С.48-54.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16598.pdf Size : 349461 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska