The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18424
Title: Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 118139)
Authors: Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс Сємйонс , Бєлоєв Хрісто Іванов , Кангалов П. Г., Пєнчєва В. І.
Keywords: коренебульбоплоди, активатор, очисний блок
Date of publication: 2018-12-04 16:49:51
Last changes: 2018-12-04 16:49:51
Year of publication: 2018
Summary: В пристрої для транспортування і очищення коренебульбоплодів очисний блок утворений трьома послідовно розташованими наборами очисних вальців, причому кожен набор має інший діаметр, що збільшується у напрямку до ґрунту, які утворюють собою три похило розташовані угнутості колової форми, радіуси яких також збільшуються у напрямку до ґрунту, при цьому зверху у кожну із вказаних угнутостей спрямована привідна щітка активатора, верхня з яких має менший діаметр і складається з декількох пружних лопатей, а середня і нижня - мають
послідовне збільшення діаметрів і збільшення кількості довгих еластичних прутків, а разом всі щітки активатора встановлені на дугоподібному важелі, верхній кінець якого встановлений у шарнірі, а нижній кінематично приєднаний до механізму його коливальних рухів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18424.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 118139 UA, МПК A01D 33/08 ; A01D 25/04. - № a 2017 04626 ; заявл. 13.05.2017 ; опубл. 26.11.2018, Бюл.№ 22. - 4 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18424.pdf Size : 366484 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska