The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17446
Title: Дослідження та обґрунтування технологічного процесу сепарації картопляного вороху
Authors: Демчук Богдан Олегович
Keywords: картоплекопач, агрегат, технологічний процес, сепарація, картопля, ворох
Date of publication: 2018-10-29 11:46:53
Last changes: 2018-10-29 11:46:53
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 208 «Агроінженерія» - Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Вінниця, 2018.
Магістерська робота включає в себе пояснювальну записку, яка складається із 83 сторінок друкованого тексту, 5 таблиці, 29 рисунків та 9 аркушів графічної частини формату А1.
Метою роботи є підвищення якісних та кількісних показників технологічного процесу сепарації картопляного вороху шляхом розробки конструкції та раціоналізації параметрів і режимів роботи розрихлювача-вирівнювача вороху картоплезбиральної машини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17446.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17446.pdf Size : 492690 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska