The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18589
Title: Формування врожаю буряка столового залежно від строків сівби в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ
Authors: В.О. Драгомаз
Keywords: буряк столовий, сорт, строки сівби, біометричні показники, фенологічні фази, врожайність, маса коренеплоду, економічна ефективність.
Date of publication: 2018-12-07 16:35:30
Last changes: 2018-12-07 16:35:30
Year of publication: 2018
Summary: В результаті проведених досліджень по вивченню строків сівби в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ встановлено, що досліджувані строки сівби насіння буряка столового здійснювали вплив на проходження фенологічних фаз розвитку, біометричні параметри рослин, врожайність та її якість. Так, найбільшу масу коренеплоду мали рослини висіяні за строку сівби ІІІ декада квітня: у сорту Бордо Харківський – 71,3 г, у сорту Опольський – 42,4 г. Ці ж варіанти досліду характеризувались найбільшою врожайністю 62,5 т/га та 55,6 т/га відповідно.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18589.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18589.pdf Size : 447708 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska