The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16970
Title: Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117212)
Authors: Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І.
Keywords: пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів
Date of publication: 2018-08-13 11:09:15
Last changes: 2018-08-13 11:09:15
Year of publication: 2018
Summary: Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що містить раму, подавальний транспортер, відбивну щітку, порожнистий очисник, зв`язаний з приводом у обертальний рух і утворений встановленими з зазорами круглими прутками, що має форму сплюснутого еліпсоїда обертання, усередині якого зверху встановлений привідний конусний розосереджувач вороху, на нижній суцільній конічній поверхні якого розташовані чотири привідні циліндричні щітки з довгими еластичними прутками, а також очисної гірки й вивантажувального транспортера, який відрізняється тим, що кожна з привідних циліндричних щіток встановлена усередині розосереджувача у двох опорах, одна з яких, внутрішня, виконана у вигляді нерухомого сферичного шарніра, а інша, зовнішня, зв`язана з корпусом розосереджувача за допомого двох пружин розтягу, які розміщені у повздовжньо-вертикальній площині, при цьому кінець привідного вала щітки містить закріплений дисбаланс, а нерухомий сферичний шарнір зв`язаний з корпусом розосереджувача за допомогою механізму зміни і фіксування його розташування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16970.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 117212 UA, МПК A01D 17/16; A01D 19/12; A01D 33/08. - № a 2017 10984 ; заявл. 10.11.2017 ; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12. - 4 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16970.pdf Size : 235423 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska