The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18581
Title: Дипломна робота Агроекологічна оцінка стану ґрунтів в межах Якушинецької об’єднаної територіальної громади
Authors: Глущенко В.Ю.
Keywords: агроекологічна оцінка, ґрунти, агроекосистема, важкі метали, територіальна громада, збалансований розвиток
Date of publication: 2018-12-07 14:59:16
Last changes: 2018-12-07 14:59:16
Year of publication: 2018
Summary: Матеріали дипломного дослідження на тему: «Агроекологічна оцінка стану ґрунтів в межах Якушинецької об’єднаної територіальної громади» викладені на 74 сторінках комп’ютерного тексту, у т. ч. основний текст на 68 сторінках. Дипломна робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Вона проілюстрована 8 таблицями і 7 рисунками. Список використаних джерел налічує 48 найменувань.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18581.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: Для перевірки на плагіат
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18581.pdf Size : 1810490 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska