The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15855
Title: Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ковшового елеватора
Authors: Капустюк Олександр Васильович
Keywords: ковшовий елеватор, конструкція, ефективність, головка, башмак, транспортування, зерно
Date of publication: 2018-05-10 10:42:04
Last changes: 2018-05-10 10:42:04
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 208 «Агроінженерія». - Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Вінниця, 2018.
Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, що містить
92 аркуші друкованого тексту та 9 аркушів ілюстративної частини.
Метою даної кваліфікаційної магістерської роботи є підвищення ефективності роботи ковшового елеватора за рахунок обґрунтування параметрів головки та приводу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15855.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Стаднік Микола Іванович
File : 15855.pdf Size : 729430 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska