The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20351
Title: Обліково-нормативне забезпечення управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві
Authors: Правдюк М. В., Правдюк А. Л.
Keywords: біологічні перетворення, тваринництво, інформаційне забезпечення, галузеві стандарти обліку, облік витрат, сільське господарство, історична вартість, справедлива вартість, swot-аналіз
Date of publication: 2019-05-16 12:07:55
Last changes: 2019-05-16 12:07:55
Year of publication: 2018
Summary: Досліджено особливості відображення обліку витрат на біологічні перетворення у тваринництві. Проаналізовано методологічні засади обліку за історичною і справедливою вартістю, складено матрицю swot-аналізу інформаційного забезпечення процесів управління у тваринництві. Визначено шляхи адаптації міжнародного досвіду ведення обліку за стандартом 41 “Сільське господарство”. Запропоновано заходи підвищення якості інформації щодо управління галуззю тваринництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20351.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - Вип. 11 (39). - С. 109-124.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20351.pdf Size : 3454900 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska