The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15478
Title: Екологічна експертиза. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього
Authors: Мудрак Г.В., Вергеліс В.І.
Keywords: Екологічна експертиза, оцінка впливу на навколишнє середовище, державна екологічна експертиза, громадська екологічна експертиза
Date of publication: 2018-02-20 08:07:48
Last changes: 2018-02-20 08:07:48
Year of publication: 2018
Summary: Методичні матеріали призначені для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів 4-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" під час вивчення нормативної дисципліни "Екологічна експертиза".
Викладено основні методичні вимоги щодо проведення практичних робіт з дисципліни "Екологічна експертиза". Методичні вказівки допоможуть студенту засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок. Подано довідковий матеріал, перелік запитань, які виносяться на самостійне опрацювання, теми рефератів і презентацій, список рекомендованих інформаційних джерел.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15478.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15478.pdf Size : 11259149 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska