The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15671
Title: Українська мова (за професійним спрямуванням)
Authors: Тимкова В.А., Заїка Л.С.
Keywords: українська мова, професійне мослення, культура мови і мовлення, норми літературної мови
Date of publication: 2018-03-28 11:11:45
Last changes: 2018-03-28 11:11:45
Year of publication: 2018
Summary: Навчально-методичний посібник, укладений відповідно до чинної навчальної програми з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», слугуватиме викладачам ВНЗ І-ІІ та ІІІ-ІV р.а. при підготовці до занять, студентам денної та заочної форм навчання спеціальності «Право» при самостійному опрацюванні навчального матеріалу, а також усім, хто цікавиться проблемами культури української мови та прагне досконало володіти державною мовою в усній і писемній її формах. Кожна тема містить теоретичний матеріал, вправи, тестові завдання, виконання яких сприятиме формуванню мовної компетенції майбутніх фахівців.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15671.pdf
Publication type: Навчально-методичний посібник
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15671.pdf Size : 1684487 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska