The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21096
Title: Шляхи зменшення повторної ферментації в силосованих кормах
Authors: Зелінська І. П.
Keywords: силосовані корми
Date of publication: 2019-09-27 13:16:07
Last changes: 2019-09-27 13:16:07
Year of publication: 2018
Summary: Консервуюча ефективність хімічних речовин залежить від строку та кількості обробок ними кормів, біологічних особливостей сировини і виду мікроорганізмів, які розвиваються в ній. Для консервування використовуються мурашина, оцтова, пропіонова і бензойна кислоти або їх суміші, а також піросульфіт (метабісульфіт) натрію з дозволу Держагропрому. Названі препарати та продукти їх розкладу, які містяться в готовому кормі, не мають негативного
впливу на стан здоров`я, відтворювальнї функції тварин і якість одержуваної від них продукції. За своїми властивостями пропіонова, мурашина, оцтова кислоти належать до летких жирних кислот, які наявні в силосі, сінажі та інших кормах, одержуваних завдяки бродінню, а також виробляються в
передшлунку жуйних тварин і є нормальними проміжними продуктами обміну речовин в їх організмі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21096.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Міжнар. наук.-практ. конф. "Інноваційні технології виробництва те переробки тваринницької продукції", (Вінниця 25-26 жовт. 2018 р.). - Вінниця : ВНАУ, 2018. - 5 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21096.pdf Size : 121260 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska