The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19364
Title: Інноваційні підходи до кредитування аграрного підприємства
Authors: Лесько Л.М., Алескерова Ю.В.
Keywords: інновації, кредит, сільске гоподарство, банк, попит
Date of publication: 2019-02-05 15:00:21
Last changes: 2019-02-05 15:00:21
Year of publication: 2018
Summary: Розвиток та удосконалення кредитування аграрного підприємства є однією з передумов ефективної, прибуткової роботи банків, підвищення платоспроможного попиту. Такі взаємовідносини є досить вигідними для невеликих банків, які не мають розгалуженої філійної мережі, зосереджені у невеликих регіонах, адже
кредитор отримує можливість територіальної диверсифікації кредитного портфеля без необхідності створення нових філій та відділень. Одним із ризиків, що виникає під час кредитування аграрного підприємства, є ризик неповернення кредиту. Банки у своїй діяльності використовують ряд методів управління кредитним ризиком, серед яких важливе місце посідає страхування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19364.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України: тези доповідей 72-ї наук.-практ. студ. конф. (м. Київ, 21 лист. 2018 р.). - К.: Наукова столиця, 2018. С. 100-102.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19364.pdf Size : 2713304 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska