The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23698
Title: Аналіз ефективності системи матеріального стимулювання ТОВ “УСТЯ”
Authors: Киш Л. М., Білоус К. І.
Keywords: безробіття, зайнятість
Date of publication: 2020-02-27 13:00:42
Last changes: 2020-02-27 13:00:42
Year of publication: 2018
Summary: Безробіття і зайнятість - найважливіші показники використання людських ресурсів у виробничому процесі. На сьогоднішній день однією з корінних соціально-економічних проблем в економіці країни є безробіття. Під безробіттям розуміють таке соціально-економічне явище, коли частина економічно-активного населення не може знайти застосування своїй робочій силі, і вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого - великим суспільним лихом.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23698.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Аспекти стабільного розвитку економки в умовах ринкових відносин : матер. ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., (24-25 трав. 2018 р.). -Умань : Сочінський М. М., 2018. - Ч. 1. - С. 47-49.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23698.pdf Size : 1321555 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska