The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18531
Title: Система інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами підприємства
Authors: Гусонька Вероніка Михайлівна
Keywords: витрати, управління витратами, інформаційно-аналітична система, інформаційно-аналітичне забезпечення, система, інформаційна система
Date of publication: 2018-12-06 11:21:28
Last changes: 2018-12-06 11:21:28
Year of publication: 2018
Summary: У першому розділі розглянуто теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами, а саме, розглянуто трактування категорії «витрати» та їх класифікація для потреб управління, економічну сутність управління витратами та інформаційне забезпечення системи управління витратами підприємства.
У другому розділі здійснено діагностику організаційно-економічного стану ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод», аналітичну оцінку стану управління витратами підприємства, описано методи управління витратами відповідно до інформаційних потреб користувачів.
У третьому розділі досліджено механізм формування системи управління витратами підприємства. Оцінено інформаційні потоки в моделі управління витратами бізнес-процесів. Охарактеризовано забезпечення інформаційно-аналітичних потреб суб’єктів управління витратами на підприємстві.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18531.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18531.pdf Size : 3502722 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska