The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19434
Title: Меманізми антикризового фінансового управління на підприємстві
Authors: Прилуцький А.М., Артенюк В.С.
Keywords: антикризове управління, криза,фінансове управління
Date of publication: 2019-02-07 10:11:38
Last changes: 2019-02-07 10:11:38
Year of publication: 2018
Summary: Узагальнення сучасних теоретичних положень та методологічних аспектів фінансового механізму антикризового управління підприємствами та визначення особливостей застосування структурних елементів даного механізму у процесі антикризового управління.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19434.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25-26 жовт. 2018 р.). – Одеса: Друкарський дім, 2018. - С. 31-32.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19434.pdf Size : 1872646 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska