The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20349
Title: Вплив елементів технології на функціонування асиміляційного апарату люпину білого
Authors: Панцирева Г. В.
Keywords: рослини, розвиток, фотосинтетичні апарати
Date of publication: 2019-05-16 11:45:27
Last changes: 2019-05-16 11:45:27
Year of publication: 2018
Summary: Формування продуктивності в результаті фотосинтетичної діяльності рослин в посівах визначається функціонуванням асиміляційного апарату. Науково обґрунтовані основи технологій вирощування зернобобових культур, у тому числі і люпину білого, визначення накопичення хлорофілу в листках рослин має важливе значення, оскільки їх вміст впливає на інтенсивність фотосинтезу та інші фізіологічні процеси. Дослідження спрямовані на встановлення особливостей функціонування фотосинтетичного апарату, особливості формування асиміляційного апарату в процесах росту та розвитку рослин мають першочергове значення при оцінці впливу технологічних прийомів на зернову продуктивність та кормову цінність рослин. У зв’язку із цим, проведення відповідних досліджень має важливе значення у сучасному сільськогосподарському виробництві.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20349.pdf
Publication type: Статті
Publication: Зб. наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства НААН». - 2018. - № 3. - С. 55-61.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20349.pdf Size : 574843 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska