The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16380
Title: Моделювання кадрової безпеки підприємства
Authors: Ковбасюк Марина Володимирівна
Keywords: кадрова безпека, модель, загроза, управління персоналом, кадрова захищеність, соціально-мотиваційна безпека
Date of publication: 2018-06-18 10:15:08
Last changes: 2018-06-18 10:15:08
Year of publication: 2018
Summary: У першому розділі розглянуто теоретичні засади управління кадровою безпекою, а саме, розглянуто наукові підходи до вивчення дефініції кадрова безпека, зовнішні і внутрішні загрози кадрової безпеки підприємства та систему управління кадровою безпекою.
У другому розділі здійснено діагностику організаційно-економічного стану ПАТ «СП «Турбівське», аналітичну оцінку кадрової політики ПАТ «СП «Турбівське» визначено місце кадрової політики у підсистемі кадрової безпеки підприємства.
У третьому розділі досліджено механізм забезпечення кадрової безпеки в процесі формування та реалізації кадрової політики підприємства. Здійснено Моделювання системи забезпечення кадрової безпеки суб`єкта господарювання та Моделювання кадрової захищеності підприємства. Оцінено соціально-мотиваційну безпеку як складову кадрової безпеки ПАТ «СП «Турбівське».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16380.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16380.pdf Size : 8891059 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska