The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15675
Title: Управлінські рішення. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальності – 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання
Authors: Красняк О.П., Довгань Ю.В.
Keywords:
Date of publication: 2018-03-28 12:09:18
Last changes: 2018-03-28 12:09:18
Year of publication: 2018
Summary: Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальності – 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15675.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15675.pdf Size : 504382 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska