The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19383
Title: Особливості страхування сільськогосподарських підприємств
Authors: Дзюбенко О. Б., Алескерова Ю.В
Keywords: страхування, сільське господарсьво, політка страхування, Україна, майнові інтереси
Date of publication: 2019-02-05 15:46:08
Last changes: 2019-02-05 15:46:08
Year of publication: 2018
Summary: До збірника матеріалів конференції увійшли тези доповідей, що стали
предметом обговорення учасників ІІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного
сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід», що відбулася у м. Києві 13-14
вересня 2018 року у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Матеріали конференції можуть становити інтерес для наукових працівників, викладачів, працівників сільського господарства, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку аграрної науки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19383.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 13-14 верес. 2018 р.). - Київ: «КОМПРИНТ», 2018. - С. 44-47.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19383.pdf Size : 2287773 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska