The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17373
Title: Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117892)
Authors: Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Мельник В. І., Лисиченко М. Л.
Keywords: транспортування та очистка коренебульбоплодів
Date of publication: 2018-10-24 09:44:19
Last changes: 2018-10-24 09:44:19
Year of publication: 2018
Summary: Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до
сільськогосподарського машинобудування, зокрема до робочих органів картоплезбиральних машин. Зазначений пристрій відрізняється від вже відомих тим, що нижня суцільна конічна поверхня розосереджувача вороху виконана окремо від верхньої його частини і зв`язана з нею за допомогою нижнього рухомого вала, який сполучений з верхнім привідним внутрішнім валом
рухомим шліцьовим з`єднанням з обмежувачами величини осьового зміщення, при цьому між верхньою і нижньою частинами розосереджувача встановлена пружина стиснення. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів забезпечує підвищення ефективності очистки коренебульбоплодів від домішок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17373.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 117892 UA, МПК A01D 33/08 ; A01D 17/06. - № a 2017 10991 ; заявл. 10.11.2017 ; опубл. 10.10.2018, Бюл.№ 19. - 4 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17373.pdf Size : 253437 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska