The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20662
Title: Вплив міжнародної логістики на продуктові ринки
Authors: Потапова Н. А.
Keywords: логістика, продуктові ринки, сировина, постачання
Date of publication: 2019-06-11 13:09:26
Last changes: 2019-06-11 13:09:26
Year of publication: 2018
Summary: Логістика забезпечує процес зниження витрат в частині координації та інтеграції процесів управління постачанням сировини, її переробкою та доведенням готової продукції до споживача. В умовах глобалізаційних перетворень та змін світових тенденцій на агропродовольчих ринках посилюється вплив міжнародних ланцюгів постачання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20662.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Актуальні питання сучасної економіки : матеріали IX Всеукраїн. наук. конф., (22 груд. 2018 р., м. Умань). - Умань : Сочінський М. М., 2018. - С. 86-87.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20662.pdf Size : 115748 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska