The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16107
Title: Наскрізна програма практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Authors: Томчук О.В., Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Михальчишина Л.Г., Коваль Л.В.
Keywords:
Date of publication: 2018-04-25 12:41:55
Last changes: 2018-04-25 12:41:55
Year of publication: 2018
Summary: Наскрізна програма практики розкриває основні положення з організації і методики виробничої та переддипломної практики зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16107.pdf
Publication type: Наскрізні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16107.pdf Size : 550194 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska