The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18535
Title: Оцінювання ризиків як чинників антикризового управління підприємством
Authors: Гончарук Олександра Сергіївна
Keywords: ризик, антикризове управління, ризик-менеджмент, оцінка, загрози, економічна безпека
Date of publication: 2018-12-06 11:25:51
Last changes: 2018-12-06 11:25:51
Year of publication: 2018
Summary: У першому розділі розглянуто теоретичні засади оцінювання ризиків у системі управління підприємством, а саме, розглянуто наукові підходи до визначення поняття «ризик», класифікацію ризиків, що супроводжують господарську діяльність та особливості управління ризиками на підприємстві.
У другому розділі здійснено діагностику організаційно-економічного стану АТ «Ладижинський завод ЗБК», описано антикризове управління підприємством в умовах нестабільного ринкового середовища і взаємозв’язок антикризового управління з ризик-менеджментом та системою економічної безпеки підприємства.
У третьому розділі досліджено застосовування стрес-тестування для оцінки вразливості економічної стійкості підприємства. Здійснено ідентифікацію ризиків і загроз підприємства, що перебуває у стані кризи. Проаналізовано ризики у системі актикризового управління підприємством.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18535.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18535.pdf Size : 2274351 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska