The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18957
Title: Альтернаріоз ярого ріпаку та оцінка особливостей його розвитку і шкодочинності в умовах дослідного поля ВНАУ
Authors: Буткалюк Т.О, Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М.
Keywords: ярий ріпак, альтернаріоз, шкодочинність, ураженість, біологічний цикл розвитку
Date of publication: 2018-12-22 12:57:59
Last changes: 2018-12-22 12:57:59
Year of publication: 2018
Summary: У статті висвітлено результати вивчення альтернаріозу ріпаку ярого у
розрізі вивчення чинників його поширеності та шкодочинності. Проведено
аналіз розвитку фітопатогену з огляду на календарні та фенологічні етапи
росту рослин. Зроблено висновки щодо режиму сприятливості поширеності
хвороби на рослинах. Детально проаналізовано шкодочинність хвороби на
підставі структурного аналізу індивідуальної продуктивності рослин
уражених різним ступенем в оцінці бальної шкали ураження. При цьому
оцінено такі важливі показники як зниження загальної маси 1000 насінин, вихід
насіння та зниження врожаю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18957.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво. - 2018. - № 9. - С. 112-122.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18957.pdf Size : 1109564 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska