The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16979
Title: Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117423)
Authors: Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс С., Бєлоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пєнчєва В. І.
Keywords: очистка коренебульбоплодів від домішок, коренебульбоплоди, транспортування та очистка коренебульбоплодів
Date of publication: 2018-08-13 14:26:21
Last changes: 2018-08-13 14:26:21
Year of publication: 2018
Summary: Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до
сільськогосподарського машинобудування, зокрема до робочих органів картоплезбиральних машин. Зазначений пристрій відрізняється від вже відомих тим, що усередину центральної частини очисного блока зверху встановлений активатор у вигляді двох твердих пластин, які мають форму однакових гострокутних рівнобедрених трикутників, які приєднані один до одного
основами, утворюючи єдину площину й закріплені на приводному валу, при цьому зовнішні торцеві поверхні зазначених пластин містять встановлені консольно, з відповідним кроком, короткі еластичні пальці, зовнішні кінці яких копіюють із зазорами внутрішню порожнину очисного блока, а опори приводного вала пов`язані з рамою за допомогою пружин стиснення. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів забезпечує підвищення ефективності очистки коренебульбоплодів від домішок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16979.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 117423 UA, МПК A01D 33/08; A01D 17/04; A01D 17/06; B08B 1/04. - № a 2017 04624 ; заявл. 13.05.2017 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14. - 5 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16979.pdf Size : 241669 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska