The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15007
Title: Дослідження процесу та обґрунтування параметрів подрібнювача-роздавача стеблових кормів
Authors: Тітаренко Євгеній Анатолійович
Keywords: Ключові слова: стеблові корми, подрібнювач, ротор, молоток, деформація, напруження, колова швидкість.
Date of publication: 2018-02-06 14:03:18
Last changes: 2018-02-06 14:03:18
Year of publication: 2018
Summary: робота з механізації тваринництва на тему,-
«Дослідження процесу та обґрунтування параметрів подрібнювача-роздавача стеблових кормів», - виконана студентом денної форми навчання
факультету механізації сільського господарства ВНАУ
Тітаренком Євгенієм Анатолійовичем

Робота нараховує 102 сторінки машинописного тексту і 9 листів графічної частини формату А1.
Проблема забезпечення сільського господарства універсальними засобами для приготування кормів на фермах і комплексах, які не поступаються імпортним аналогам по продуктивності, надійності, простоті обслуговування і якості виконуваних робіт разом з порівняно невисокою вартістю виготовлення, залишається актуальною на даний момент.
Основним видом механічної обробки стеблових матеріалів є подрібнення. При подрібненні соломи в камері молоткової дробарки основним видом руйнівних деформацій матеріалу являється згин, для якого якнайповнішою механічною характеристикою є межа міцності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15007.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15007.pdf Size : 2592474 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska