The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19288
Title: Стан та тенденції розвитку малих форм господарювання в аграрному виробництві у розвинених країнах світу
Authors: Мазур К.В.
Keywords: малі форми господарювання; об’єктивні обставини; дуалізм; особисті селянські господарства; фермерські господарства; державна підтримка; аграрне виробництво; тенденція; концентрація виробництва.
Date of publication: 2019-02-04 10:29:12
Last changes: 2019-02-04 10:29:12
Year of publication: 2018
Summary: У статті розглядаються актуальні питання збереження та розвитку малих форм господарювання в аграрному виробництві на прикладі зарубіжних країн світу. Акцентується увага на існуючих об’єктивних передумовах існування малого підприємництва в аграрній сфері та реалізації сільським населенням функції самозбереження та самореалізації в мінливих ринкових умовах. Підкреслюється, що базовою основою існування малих господарюючих форм на селі є концепція багатоформності (поліформності), яка об’єктивно сприяє існуванню цього виду господарської практики та гарантує стійкість таких систем. Практичну доцільність існування малих підприємницьких форм в аграрному виробництві в дослідженні показано на прикладі країн Європейського Союзу, де майже 70 % сільськогосподарських товаровиробників законодавчо визначені як малі господарюючі форми. В статті фрагментально описуються можливі варіанти реформування особистих селянській господарств в можливі нові організаційні структури: сімейні ферми, кооперативи, іншого роду інтеграційні утворення. Цей процес на сьогодні стримується через недостатнє інституційне забезпечення аграрного виробництва, особливо з боку держави.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19288.pdf
Publication type: Статті
Publication: Ефективна економіка. - 2018. - №10. URL: http:// www.economy.nayka.com.ua
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19288.pdf Size : 175812 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska