The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14991
Title: Оптимізація управління фінансами підприємства з метою підвищенняконку рентоспроможності
Authors: Шедловський Олександр Валерійович
Keywords:
Date of publication: 2018-02-05 18:45:18
Last changes: 2018-02-05 18:45:18
Year of publication: 2018
Summary: Оптимізація управління фінансами підприємства з метою підвищення конкурентоспроможності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Обсяг роботи становить 103 сторінки, включаючи 2 рисунки, 81 джерело використаної літератури та 6 додатків.В першому розділі розглянуто теоретичні основи проблем управління фінансами підприємства. Зокрема розглядається фінансово-господарська діяльність підприємства, склад і структура фінансової звітності, аналіз вартості майна підприємства, показники фінансового стану підприємства та характеристика платіжної спроможності і фінансової стабільності підприємства, а також організаційно-економічна характеристика підприємства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14991.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14991.pdf Size : 1005170 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska