The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17302
Title: Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 071 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню факультету обліку та аудиту денної та
Authors: Томчук О.Ф., Федоришина Л.І., Петриченко О.А., Вольська Л.Л.
Keywords: аналіз. синтез
Date of publication: 2018-09-28 15:18:39
Last changes: 2018-09-28 15:18:39
Year of publication: 2018
Summary: Методичні вказівки містять рекомендації по виконанню студентами практичних завдань в розрізі кожної теми, передбаченої програмою курсу «Економічний аналіз». У кожній темі наводиться мета, відповіді на питання, завдання для самоконтролю, тести до теми або розв’язок конкретної практичної ситуації. Орієнтовний список рекомендованої літератури дає теоретичну базу для аналізу. Методичні рекомендації включають в себе словник основних термінів дисципліни, який має містити їх тлумачення.
Методичні вказівки містять рекомендації по виконанню студентами практичних завдань в розрізі кожної теми, передбаченої програмою курсу «Економічний аналіз». У кожній темі наводиться мета, відповіді на питання, завдання для самоконтролю, тести до теми або розв’язок конкретної практичної ситуації. Орієнтовний список рекомендованої літератури дає теоретичну базу для аналізу. Методичні рекомендації включають в себе словник основних термінів дисципліни, який має містити їх тлумачення.

Розвиток ринкових відносин в Україні потребує підвищення ефективності господарювання. Але за роки незалежності показники ефективності в країні значно погіршали: зменшилися обсяги виробництва, знизилася його рентабельність, різко скоротилися інвестиції. Усе це є наслідком занедбання економічної роботи на підприємствах усіх форм власності. У роки економічної кризи підприємства намагалися досягти збільшення прибутків не за допомогою ретельного економічного розрахунку, зниження собівартості продукції, а постійним підвищенням цін на свою продукцію.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17302.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17302.pdf Size : 1087301 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska