The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19295
Title: Проблеми поєднання фундаментальних та спеціалізованих аспектів курсу фізики у підготовці студентів аграрних ВНЗ
Authors: Хомяковський Ю.Л.
Keywords: курс фізики, фундаментальні дисципліни. аграрні ЗВО, теоретичні знанння, практична підготовка
Date of publication: 2019-02-04 11:19:30
Last changes: 2019-02-04 11:19:30
Year of publication: 2018
Summary: Курс фізики як навчальна дисципліна також створює фундамент для наступного засвоєння загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін, таких, як аналітична хімія, фізико-хімічний аналіз, біофізика, екологія, молекулярна біологія, електротехніка, матеріалознавство, теплотехніка, біотехнології та ін. У системі підготовки студентів «нефізичних» спеціальностей він повинен не тільки забезпечити опанування основних фізичних гіпотез, моделей, концепцій, законів і явищ, а й поглибити сприйняття і осмислення взаємозв’язку хімічних, геологічних та біологічних процесів, формувати екологічну свідомість та енергетичну культуру, і в цілому сприяти облаштуванню гармонійних стосунків з природою.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19295.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці: матеріали ІІI Всеукр. наук.-практич. інтернет-конф. (м. Вінниця, 26 лют. 2018 р.) // ВНАУ. – Вінниця, ВНАУ, 2018. - С. 62-65.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19295.pdf Size : 491401 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska