The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15724
Title: Програма до виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання другого освітнього рівня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Authors: Прутська О.О., Польова О.Л.
Keywords: виробнича практика, магістр, фінанси, банківська справа, страхування
Date of publication: 2018-03-28 16:18:21
Last changes: 2018-03-28 16:18:21
Year of publication: 2018
Summary: Підготовка студентів на здобуття другого ступеня освіти магістр за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування" забезпечує здійснення професійної діяльності на посадах адміністративно-управлінського персоналу та фахівців у сфері фінансів в різних підрозділах підприємств, установ та організацій фінансового профілю, тому комплексна виробнича практика є передумовою формування навичок, ознайомлення із виконанням функцій фахової та керівної роботи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15724.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15724.pdf Size : 433238 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska