The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15476
Title: Помологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр» з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісн
Authors: Чередниченко Л. І., Паламарчук І. І., Панцирева Г. В., Чебан С. Д.
Keywords: плодівництво, технологія вирощування, класифікація, сорти
Date of publication: 2018-02-20 12:02:38
Last changes: 2018-02-20 12:02:38
Year of publication: 2018
Summary: Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт та організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Помологія». Подано довідковий матеріал, перелік запитань, які виносяться на іспит, список рекомендованих інформаційних джерел. Методичні вказівки допоможуть студенту засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.
Розраховано на студентів агрономічного факультету денної форми навчання агрономічного факультету в галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки: 6.090101 «Плодоовочівництво та виноградарство», освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15476.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15476.pdf Size : 610584 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska