The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14970
Title: Дослідження технологічного процесу доїння корів мобільною доїльною установкою
Authors: Ладанюк Володимир Ігорович
Keywords: Доїльна установка, технологічний процес, доїїня, корова, стійло
Date of publication: 2018-02-02 08:32:37
Last changes: 2018-02-02 08:32:37
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 8.10010203 - Механізація сільського господарства. - Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Вінниця, 2018.
Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, що містить сторінок друкованого тексту та 9 аркушів ілюстративної частини.
Метою роботи є підвищення продуктивності і поліпшення умов праці операторів машинного доїння шляхом удосконалення технологічного процесу доїння корів в стійлах пересувною доїльною установкою.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14970.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14970.pdf Size : 771554 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska