The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15687
Title: Екологія. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів 2-го курсу агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр»
Authors: Хаєцький Г. С.
Keywords: екологія, фактори
Date of publication: 2018-03-28 12:39:13
Last changes: 2018-03-28 12:39:13
Year of publication: 2018
Summary: Методичні вказівки регламентують виконання студентами самостійних завдань, вивчення теоретичного матеріалу з дисципліни «Екологія» та містять тестові запитання i запитання до іспиту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15687.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15687.pdf Size : 172070 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska