The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17279
Title: Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201
Authors: Яропуд В.М., Бабин І.А
Keywords: експлуатації, машини, обладнання, рослинництво, сільське господарство
Date of publication: 2018-09-28 14:41:35
Last changes: 2018-09-28 14:41:35
Year of publication: 2018
Summary: У методичних вказівках наведено комплекс практичних робіт в яких висвітлено основні положення експлуатації машин і обладнання, використання машинних агрегатів у сільському господарстві.
Призначені студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17279.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17279.pdf Size : 1826972 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska