The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22189
Title: Системні характеристики логістичного забезпечення аграрного сектору економіки
Authors: Киш Л. М.
Keywords: логістика, аграрний сектор, сільськогосподарське виробництво, інфраструктура, перевезення, елеватори
Date of publication: 2019-12-03 11:02:56
Last changes: 2019-12-03 11:02:56
Year of publication: 2018
Summary: Досліджено систему логістики як складову сучасного суспільства. Логістику
визначено як частину ланцюга постачання, де відбувається управління, планування та контроль ефективності потоку товарів, їх переміщення та зберігання. Виокремлено складові логістичного забезпечення аграрного сектору економіки. Проаналізовано сучасний стан сільськогосподарського виробництва, збір урожаю сільськогосподарських культур та отриману валову додану вартість за видами економічної діяльності. Проаналізовано вплив логістичного забезпечення на ефективність аграрного виробництва. Проведений аналіз сучасного стану аграрної логістики в Україні дозволив окреслити сучасні проблеми логістичного забезпечення аграрного сектору економіки, виокремити перспективи подальшого розвитку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22189.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка, Фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - № 98 (37). - С. 59-70.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22189.pdf Size : 3667835 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska